Fræðaþing landbúnaðarins 2008 verður haldið dagana 7. - 8. febrúar í húsakynnum Íslenskrar erfðagreiningar og í Ráðstefnusölum Hótel Sögu.

Umhverfismál eru að verða stór þáttur í landbúnaðarstjórnun í nágrannalöndum okkar og ber þess glöggt merki í dagskrá Fræðaþingsins í ár að stjórnsýslan í kringum bændasamfélagið er að reyna að ná í skottið á sér með því að gefa heilsu- og umhverfisþáttum meira vægi en verið hefur. Ekki fer þó mikið fyrir umræðunni um ífrænan landbúnað en hann virðist ekki vera forgangsatriði enn sem komið er en það á vonandi eftir að breytast.

Fyrirlestrar með áherslum eins og; sjálfbær þróun, skynsamleg landnýting, endurheimt votlendis, slow-travel, kolefnisbinding, lþðheilsa og græðandi garðar eru aðeins örfá dæmi af mjög svo áhugaverðri dagskrá Fræðaþings landbúnaðarins 2008. Hér að neðan birtist öll dagskrá þingsins með fyrirvara um breytingar sem kunna að verða.

Dagskrá þingsins er eftirfarandi:

 

Fimmtudagur 7. febrúar – Fundarsalur IE, Sturlugötu 8

Alþjóðleg þróun í landbúnaði

Fundarstjóri: NN

08:15 Skráning og afhending gagna

09:00 Setning: NN

09:10 Þróun í alþjóðlegum landbúnaði, jafnvægi framboðs og eftirspurnar í náinni fratíð. ,,Utviklingen i det internationale landbruket og forholdet mellom tilbud og etterspörsel i tiden fremover” Christian Anton Smedshaug, ráðgjafi í stefnumótun og alþjóðaviðskiptum með búvörur hjá Norsku Bændasamtökunum, - Norges Bondelag

09:50 Landbúnaður og umhverfi. Towards an “Health Check” of the Common Agricultural Policy - Luca Montanarella. Director European Soil Bureau, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Ítalíu

10.30 Kaffihlé

10:50 Leiðin frá Balí: Skógar, landnýting og loftslagsbreytingar - Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri skrifstofu stefnumótunar- og alþjóðamála í Umhverfisráðuneytinu

11:15 Hvernig tryggjum við landbúnaðinum aðgengi að nægilegu ,,landbúnaðarlandi” - Reynsla granný jóða, - hvaða leiðir eru færar fyrir okkur? - Guðrún Gauksdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík og formaður Rannsóknastofnunar í auðlindarétti

11:40 Almennar umræður

12.00 Hádegishlé

===========

Fimmtudagur 7. febrúar e.h. Fundarsalir á 2. hæð RSHS

Þrjár samhliða málstofur:

Málstofa A: Landbúnaðarhagfræði

Kostir og ókostir mjólkurkvótakerfisins fyrir bændur, neytendur og hið opinbera

Fundarstjóri:NN

13:00 Áhrif mjólkurkvótakerfisins á þróun mjólkurframleiðslu, framleiðni og hagræðingu frá 1992 - Sveinn Agnarsson

13:30 Kostnaður við mjólkurkvótakerfið og áhrif þess á kostnað við mjólkurframleiðsla - Erna Bjarnadóttir og Daði Már Kristófersson

14:00 Leiðir út úr mjólkurkvótakerfinu, aðrar lausnir við framleiðslustýringu og afleiðingarþess að leggja mjólkurkvótakerfið niður - Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir

14:30 Hverjir eru helstu kostir kvótakerfis í mjólkurframleiðslu? - Baldur Helgi Benjamínsson, Landssambandi kúabænda

15:00 Fyrirspurnir og (pallborðs) umræður

16:00 Veggspjaldasýning og léttar veitingar

===========

Málstofa B: Landbúnaður, umhverfi og heilsa

Fundarstjóri: NN

13:00 Lþðheilsa og mold - Ólafur Arnalds og Rannveig Guicharnaud

13:30 Holl næring fyrir menn og jörð - Bryndís Eva Birgisdóttir og Laufey Steingrímsdóttir

14:00 Heilsa bænda - Kristinn Tómasson

14:20 Umræður /kaffi

14:35 Skipulag, útivist og heilsa. (Fyrirlestur haldinn á ensku) Hans Jørgen Fisker

15:05 Græðandi garðar og heilnæmt umhverfi - Anna María Pálsdóttir

15:30 Tillaga að heilsugarði á Suðurlandi - Kristbjörg Traustadóttir

15:45 Umræður og fyrirspurnir

16:00 Veggspjaldasýning og léttar veitingar

============

Málstofa C. Skógrækt

Fundarstjóri: NN

13:00 Skógrækt næstu 100 ár - Jón Loftsson

13:20 Íslensk skógrækt í samevrópskum samanburði - Aðalsteinn Sigurgeirsson, Arnór Snorrason og Þröstur Eysteinsson

13:40 Yndisarður skógræktar - Þorbergur Hjalti Jónsson

14:00 Áhrif skógræktar með mismunandi trjátegundum á tíðni og fjölbreytileika mordýra (Collembola) - Edda S. Oddsdóttir, Arne Fjellberg og Guðmundur Halldórsson

14:20 Kaffihlé

14:40 Áhrif skógræktar með lerki og birki á þróun og fjölbreytileika svepprótar - Brynja Hrafnkelsdóttir

15:00 Áhrif skógræktaraðgerða á viðarvöxt og flæði kolefnis í asparskógi - Jón Ágúst Jónsson

15:20 Flokkun íslenskra skóglenda á grundvelli Corine flokkunarkerfisins Björn Traustason

15:40 Fyrirspurnir og (pallborðs) umræður

16:00 Veggspjaldasýning og léttar veitingar

19:30-24:00 Samkoma

============

Föstudagur 8. febrúar. Fundarsalir á 2. hæð RSHS

Þrjár samhliða málstofur:

Málstofa D. Landgræðsla og önnur landnýting

Fundarstjóri: NN

09:00 Landgræðsla í fortíð, nútíð og framtíð - Sveinn Runólfsson

09:30 Landgræðsla og önnur umhverfismál - Ása L. Aradóttir

10:00 Landgræðsla í alþjóðlegu samhengi - Ingibjörg S. Jónsdóttir

10:20 Kaffihlé

10:40 Áhrif beitar á lítt grónu landi – gildi beitarstýringar -Sigurður H. Magnússon

11:00 Góði hirðirinn“ – um úthagabeit sauðfjár - Sigþrúður Jónsdóttir

11:20 Fjölbreytt landnotkun – réttur framtíðar - Bergur Sigurðsson

11:40 Áhrif landnýtingar á landslag - Trausti Baldursson

12:00 Umræður og fyrirspurnir

12.30 Hádegishlé

============

Málstofa E: Samtengd dagskrá um jarðrækt (f.h.) og búfjárrækt (e.h.)

Fundarstjóri: NN

09:00 Fosfór í íslenskri landbúnaðarjörð – útdráttur úr MS-verkefni - Sigurður Þór Guðmundsson

09:20 Tengsl áburðargjafar, heyefnagreininga og jarðvegsefnagreininga - Sigurður Þór Guðmundsson

09:35 Skýrsluhald í jarðrækt - Borgar Páll Bragason

09:50 Ráðleggingar í jarðrækt – þekkingargrunnurinn – hve viss erum við? - Ingvar Björnsson, Sigurður Jarlsson, Anna Margrét Jónsdóttir, eða Jóhannes Símonarson

10:10 Kaffihlé

10:30 Verðmæti uppskerunnar – kostnaður við heyöflun - Ingvar Björnsson, Bjarni Guðmundsson og Runólfur Sigursveinsson

10:50 Nýting túna til hágæðafóðurs eða hámarksuppskeru? - Ríkharð Brynjólfsson, Ingvar Björnsson og Guðni Þorvaldsson

11:10 Framleiðslukerfi með belgjurtum-ræktun - Áslaug Helgadóttir og Sigríður Dalmannsdóttir

11:30 Umræður og fyrirspurnir

12:00 Hádegishlé

============

Málstofa F: Nýting og vistfræði lífríkis í fersku vatni

Fundarstjóri: NN

09:00 Malartekja úr ám - Þórólfur Antonsson

09:20 Vatnavistkerfi á jarðhitasvæðum - Jón S. Ólafsson

09:40 Endurheimt uppeldissvæða laxfiska í Elliðaám - Þórólfur Antonsson og Friðþjófur Árnason

10:00 Vöktun fiskstofna Veiðivatna - Magnús Jóhannsson og Benóný Jónsson

10:20 Kaffihlé

10:40 Stofnstærð lax og bleikju og samhengi við veiði Ingi Rúnar Jónsson og Þórólfur Antonsson

11:00 Tengsl stofnstærðar, sóknar og veiðihlutfalls hjá laxi í Elliðaánum - Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson

11:20 Fóður fyrir bleikju - Ólafur Ingi Sigurgeirsson

11:40 Breytileiki í fæðuatferli bleikju - Rán Sturlaugsdóttir

12:00 Umræður og fyrirspurnir

12.30 Hádegishlé

============

Föstudagur 8. febrúar e.h.

Málstofa G: Kolefnisbinding

Fundarstjóri: NN

13:30 Stefna og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum - Stefán Einarsson

13:50 Yfirlit um kolefnislosun vegna landnýtingar - Jón Guðmundsson

14:10 Kolefnisbinding með landgræðslu. Nýjustu rannsóknir - Guðmundur Halldórsson

14:30 Kolefnisjöfnun með ný skógrækt: Á hverju byggir hún? - Bjarni D. Sigurðsson

14.50 Umræður og fyrirspurnir

15:05 Kaffihlé

15:25 Kolefnisbinding í jarðvegi - Þorsteinn Guðmundsson

15:45 Endurheimt votlendis – möguleg leið til að draga úr kolefnislosun - Hlynur Óskarsson

16:05 Kolefnisbinding með skógrækt. Yfirlit og aðferðir - Brynhildur Bjarnadóttir

16:25 Líforka – möguleikar ræktunar á Íslandi - Hólmgeir Björnsson

16:45 Umræður og fyrirspurnir

17:00 Þingslit

============

Málstofa E: Jarðrækt og búfjárrækt (frh.)

13:00 Belgjurtir í túnrækt - Jóhannes Sveinbjörnsson

13:20 Dauðfæddir kálfar: Orsakir dauðfæddra kálfa hjá fyrsta kálfs kvígum - Magnús B Jónsson

13:40 Dauðfæddir kálfar: Áhrif snefilefna á lífsýrótt kálfa - Grétar Hrafn Harðarson

14:00 Þungi og átgeta mjólkurkúa - Jóhannes Sveinbjörnsson og Grétar Hrafn Harðarson

14:20 Leyndardómar mjólkurpróteinsins - Bragi Líndal Ólafsson

14:40 Kaffihlé

15:00 Fósturlát í sauðfé - Sigurður Sigurðarson og Ólafur Vagnsson

15:20 Litir og litaafbrigði íslenska hestsins - Guðni Þorvaldsson

15:40 Landnýtingarþáttur gæðastýringar í sauðfjárrækt - Gústav Ásbjarnarson

16:00 Hert eftirlit með fóðuröryggi hjá bændur - Þuríður E. Pétursdóttir

16:20 Umræður og fyrirspurnir

17.00 Þingslit

============

Málstofa H: Ferðamál og samfélagsgerð

13:30 Hægur ferðamáti eða “slow travel” - Ósk Vilhjálmsdóttir

13:50 Sjálfsefling samfélaga - Margrét Björk Björnsdóttir

14:10 Gönguleiðakort af Tröllaskaga - Hjalti Þórðarson

14:30 Landbúnaðartengd ferðaþjónusta - Hlín Mainka Jóhannesdóttir

14:50 Ferðaþjónustufyrirtæki sem lífsviðurværi fremur en lífsstíll - Ingibjörg Sigurðardóttir

15:10 Byggjum brþr (Leonardo-verkefnið) - Ásdís Helga Bjarnadóttir

15:30 Litróf landbúnaðarsamfélagsins - Karl Benediktsson, Magnfríður Júlíusdóttir og Anna Karlsdóttir

15:50 Að nálgast neytandann: Viðhorf bænda til beinnar sölu og upprunamerkinga - Magnfríður Júlíusdóttir, Annar Karlsdóttir og Jórunn Íris Sindradóttir

16:10 Umræður og fyrirspurnir

17:00 Þingslit

============

Dagskrá frá Bændasamtökunum. Ath. Birt með fyrirvara um breytingar.
Grafík: Heysátur og tilraunaglös, Guðrún Tryggvadóttir og Signý Kolbeinsdóttir ©Náttúran.is.

Birt:
Feb. 6, 2008
Uppruni:
Náttúran.is
Tilvitnun:
Guðrún Arndís Tryggvadóttir „Dagskrá Fræðaþings landbúnaðarins 2008“, Náttúran.is: Feb. 6, 2008 URL: http://natturan.is/d/2008/01/22/dagskra-fraeoathings-landbunaoarins-2008/ [Skoðað:Oct. 2, 2022]
Efni má nota eða vitna í samkvæmt almennum venjum sé heimilda getið með slóð eða fullri tilvitnun hér að ofan.
skrifað: Jan. 22, 2008
breytt: Feb. 6, 2008

Messages: