EMAS er valfrjást umhverfisstjórnunarkerfi fyrirtækja sem var mótað fyrir tilstilli Evrópusambandsins.
Það sem helst einkennir EMAS er að þau fyrirtæki sem vinna samkvæmt kerfinu starfa samkvæmt viðurkenndu og trúverðugu umhverfisstjórnunarkerf og setja og ná árlega markmiðum sem miða að fyrirtæki bæti sig í umhverfismálum.

Á Íslandi hefur Umhverfisstofnun  eftirlit með skráningu í kerfið. Markmiðið með EMAS er að styðja við umhverfisumbætur hjá fyrirtækjum og iðnaði. Það er gert með því að fyrirtækin taka upp virka umhverfisstefnu og vinna að umhverfisverkefnum auk þess virkni kerfisins er tryggð með skipulögðum og óháðum úttektum á umhverfisstjórnunarkerfinu í heild.

Vefsíða: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Messages: