Af hverju að fara langt þegar þú getur notið góðs sumarfrís í næsta nágrenni. Alltof margir ferðast um hálfan hnöttinn en gleyma að ferðast um sitt eigið land. Útivera er ein skemmtilegasta leiðin til að halda sér og fjölskyldu sinni heilbrigðri og léttri í lund. Ferðalög þurfa ekki að vara lengi en það getur verið yndisleg upplifun fyrir fjölskylduna að ...

Endurvinnsla stuðlar að því að efni í umferð komist aftur í hringrásina og minnki þannig álag á auðlindir. Við neytendur verðum að gera okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem fylgir því að versla vörur, bæði vegna innihaldsins og vegna umbúðanna.

Umbúðir eru úr ýmsum efnum, sumum endurvinnanlegum og öðrum ekki. Gler-, málm- og pappírsumbúðir eru umhverfisvænni en plastumbúðir því gler ...

24. January 2013

Timbur skal flokka í tvo flokka. 1. Allt timbur nema hvítmálað og plasthúðað2. Hvítmálað og plasthúðað timbur Timbur er kurlað í timburtætara. Flokkur 1 er að mestu endurnýttur sem kolefnisgjafi í framleiðslu járnblendis í Járnblendiverksmiðjunni, Grundartanga. Þesskonar endurnýting á timbri er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum. Timbur er yfirleitt nýtt sem orkugjafi erlendis en við sem höfum vistvæna orkuframleiðslu ...

09. January 2013

Áætlað er að Íslendingar fleygi hátt í 60 tonnum árlega af kertaafgöngum. Þar er á ferðinni gott hráefni til endurvinnslu sem við ættum ekki að láta fara til spillis.

Kertaafgöngum er hægt að skila í sérstakar tunnur á endurvinnslustöðvum víða um land. Einnig er tekið við þeim á bensínstöðvum Olís.

Í Kertagerð Sólheima eru kertaafgangarnir gróft flokkaðir eftir lit. Vaxið ...

02. November 2012

Vörur sem fólk kaupir og notar daglega innihalda efni sem eiga að auka endingu varanna, gera þær mýkri, minnka brunahættu osfrv. Kaupmynstur okkar endurspeglast á heimilum okkar á máta sem fæstir gera sér grein fyrir. Það er til dæmis hægt að greina yfir 150 mismunandi efni í „rykrottum“ á hverju meðalheimili. Mörg þeirra koma frá efnum sem Evrópusambandið hefur metið ...

Kadmíum er eins og kvikasilfur talið eitt af hættulegustu eiturefnum í þjóðfélaginu í dag þar sem það er frumefni og eyðist aldrei úr náttúrunni.

Heilsuáhrif

Fólk fær í aðallega í sig kadmíum í gegnum matinn sem það borðar. Kornvara, rótarávextir og grænmeti standa fyrir um 75 prósent af kadmíum sem fólk fær í sig. Kadmíum finnst einnig í innanmat, skeldýrum ...

16. January 2012

Rapunzel hefur lengi boðið upp á lífrænt ræktaðar vörur og hefur í samstarfi við The Institute for Marketecology (IMO), alþjóðlega vottunarstofu þróað eigin sanngirnisvottun: „Hand in Hand”. Rapunzel er dæmi um fyrirtæki sem valið hefur þá leið að vera með eigin merki, bæði lífrænt ræktað og sanngirnisvottað. Vörur sem merktar eru „Hand in Hand“ innihalda a.m.k. 50% hráefni ...

Talning umbúða
Vönduð flokkun og talning skilagjaldsskyldra umbúða er nauðsynleg! Forsenda þess að hægt sé að endurvinna skilagjaldsskyldar umbúðir er að þeim sé skilað vel flokkuðum. Endurvinnslan leggur mikla áherslu á það við viðskiptavini sína að flokka vel eftir umbúðategundum (dósir, plastflöskur og glerflöskur) og framvísa nákvæmri talningu á hverri umbúðategund fyrir sig þegar umbúðum er skilað á endurvinnslustöðvar.

Hvaða ...

Það eru til nokkur orkumerki í heiminum í dag og það þekktasta er líklega „Energy Star“ sem er orkumerki sem er upprunnið og í umsjá Umhverfisstofnunar og Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna. Eins og gefur að skila þá ná flest orkumerki yfir rafmagnsvörur. Almennt má segja að sú orka sem fellur á einungis brot af jörðinni nægir til allra þarfa mannfólksins og því ...

02. September 2010

Næstum því allt sem við gerum skapar einhvern úrgang eða hefur einhverja mengun í för með sér. Úrgangsfjallið sem fellur til á hverju ári er stórt og á hverju ári fara stór landflæmi undir urðun sorps. Að draga úr úrgangsmyndun er eitt það besta sem hægt er að gera fyrir umhverfið. Myndun úrgangs felur í sér sóun á hráefnum sem ...

Ég vildi gjarnan samsama mig söfnurum og akuryrkjufólki og upplifa hringrás náttúrunnar í garðinum eins og hún er túlkuð á miðaldateikningum. Þar er árshringurinn sýnilegur, nánast áþreifanlegur. En fleiri hringrásir finnast og ein er svo stór að hún virðist vera bein lína, saga mannsins. Lengst framan af er talið að mestur tími og orka fólks hafi farið í það ...
28. March 2007
Merki Pokasjóðs verslunarinnar. Merkið gefur til kynna að hluti af hagnaði sölunna plasttpokans renni í sjóð sem úthlutað er til verkefna í umhverfis- og líknarmála.
28. March 2007
Grikkir hafa varðveitt söguna af því af hverju kemur vetur. Demeter hét jarðargyðja þeirra. Hún ríkti yfir kornakrinum og hélt gróskunni við. Þó fara ekki af henni margar sögur þar til hún missti dóttur sína. Sú hét Core, en sagt var að það nafn mætti ekki nefna svo hátt að það heyrðist. Demeter tók sér aldrei eiginmann og dótturina átti ...
28. March 2007
GEN, Global Ecolabelling Network eru alþjóðleg samtök umhverfismerkinga. Umhverfismerki sem vottuð eru af þriðja aðila eru trygging neytenda fyrir áreiðanleika og faglegum vinnubrögðum, slík merki er aðilar að GEN. http://www.gen.gr.jp/
28. March 2007
Á Norðurlöndunum og í Evrópu eru Svanurinn, Blómið og Blái engillinn dæmi um áreiðanlegar merkingar neytendum til handa. Sambærilega merkingar fyrirfinnast alls staðar í heiminum og gegna sama hlutverki; að vera óháð og örugg trygging neytenda fyrir umhverfisvænum vörum. Það getur virst erfitt að átta sig á öllum þessum merkjum og eflaust þykir einhverjum nóg að hafa eitt merki. En ...
28. March 2007

Energy star
Energy star er upphaflega verkefni á vegum Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA) og var merkið fyst kynnt árið 1992. Í byrjun náði merkið aðallega yfir tölvur og tölvuskjái en hefur síðan þá þróast í að ná yfir öll helstu raftæki sem eru í notkun á skrifstofum og á heimili fólks. Markmiðið er að merkið eigi í framtíðinni að ná yfir ...

Blþ er eins og kadmíum og kvikasilfur talið eitt af hættulegustu eiturefnum í þjóðfélaginu í dag þar sem það er frumefni og eyðist aldrei úr náttúrunni. Notkun þess hefur hins vegar á seinustu árum minnkað mjög mikið sérstaklega eftir að hætt var að setja blý í bensín.

Heilsuáhrif

Blþ getur haft áhrif á miðtaugakerfið, og haft í för með sér ...

28. March 2007

Kvikasilfur (Hg) er eitt af hættulegustu eiturefnunum í umhverfinu þar sem það eyðist aldrei úr náttúrunni. Bakteríur eða örverur í jarðvegi eða vatni geta breytt kvikasilfri í enn hættulegri efnasamband, metyl–kvikasilfur sem er bæði lífrænt og þrávirkt og safnast þar af leiðandi í fituvef dýra eftir því sem ofar dregur í næringarkeðjunni. Hafi kvikasilfur einu sinni komist í náttúruna ...

28. March 2007

Á Íslandi eru framleiðendur og innflytjendur efna skyldugir að láta notanda, sem notar efnið í atvinnuskyni, í té öryggisblað sem inniheldur allar helstu upplýsingar um eiginleika efnisins og hvernig skuli bregðast við slysum. Upplýsingarnar sem eiga að koma fram á blaðinu eru eftirfarandi:

  1. Heiti efnis eða efnavöru og upplýsingar um framleiðanda, innflytjanda eða seljanda
  2. Samsetningu/upplýsingar um innihald
  3. Hættuflokkun
  4. Skyndihjálp ...
28. March 2007
Spilliefni eru efni sem skaðleg eru umhverfi, mönnum og dýrum. Þau geta borist í gegnum vatn og andrúmsloft í fæðukeðjuna og eru því umhverfisspillin í of miklu magni. Spillefnum ber samkvæmt lögum að skila til eyðingar.

Hvað flokkast sem spilliefni

Á heimilum:
Ýmiskonar hreinsiefni, málning, lím, þynnir, húsgagnabón, leysiefni t.d. terpentína, lyf, rafhlöður, kvikasilfur í hitamælum, lakk, stíflueyðir, skordýraeitur ...
28. March 2007
Skór sem safnað er á endurvinnslustöðvunum eru sendir til Þýskalands. Þar eru þeir flokkaðir, settir í endursölu eða gefnir til líknarstarfa. Gott er að hafa skópörin í pokum svo ekki þurfi að byrja á að para þá saman. Það sparar vinnu og fyrirhöfn.
Hagnaður af endursölu rennur til Samtaka íslenskra kristniboðsfélaga.

28. March 2007
Hvernig á að flokka
Í þennan flokk fer t.d. tölvupappír, skrifpappír, faxpappír, sjálfafritandi nótur (NCR pappír) og hvítur afskurður frá prentsmiðjum.

Hvað fer ekki í þennan flokk
Ekki má setja litaðan ljósritunarpappír, skilaboðamiða með lími, umslög eða þykkan kartonpappír sem er mikið ámálaður (skólar og leikskólar).

Hvert á að skila
Almenningur getur skilað þessum pappír með dagblöðum og tímaritum ...
28. March 2007
Skilum rafhlöðum til eyðingar

Í rafhlöðum geta verið spilliefni sem eru hættuleg bæði heilsu okkar og náttúrunni komist þau í snertingu við umhverfið. Það er því mikilvægt að engar rafhlöður endi í heimilissorpinu heldur sé komið til úrvinnslu til viðurkenndra aðila sem hafa þekkingu til að farga eða eyða rafhlöðunum, og þar með lágmarka umhverfis- og heilsuspjöll af völdum rafhlaðna ...
28. March 2007
Tekið er við rafeindatækjum á öllum endurvinnslustöðvum. Viðskiptavinir athugið að ef þess er óskað að tæki fari í endurnotkun skal setja þau í sérstakan gám fyrir nytjahluti. Óný t raftæki eru send til Furu ehf. í Hafnarfirði þar sem þau eru rúmmálsminnkuð. Raftæki eru síðan send til Bretlands til fyrirtækis sem flokkar þau og endurvinnur.
28. March 2007
Tilraunaverkefni
Flokka skal allar umbúðir sem ekki bera skilagjald (gosflöskur), s.s. sjampóbrúsa, tómatsósuflöskur, plastbakka undan ýmsum matvörum, plastpoka ýmiskonar, plastílát undan mjólkurdrykkjum, jógúrtdósir, plastílát undan hreinsiefnum o.fl.

Hvernig á að flokka plastumbúðir
Umbúðir skulu vera tómar, án allra aðskotahluta, s.s. matar- eða efnaleifa. Umbúðir skulu vera án loks og tappa en lok og tappar mega þó fylgja ...
28. March 2007
Hvað á að flokka

Margskonar málmhlutir falla til á heimilinu t.d. niðursuðudósir, álpappír, málmurinn utan um sprittkerti og málmlok af krukkum en einnig eru húsgögn oft að hluta eða alveg úr málmi.

Hvernig á að flokka
Niðursuðudósir skal skola áður en þeim er skilað til endurvinnslu og álpappír og umbúðir skulu vera án matarleifa. Málmur ætti ekki að fara ...
28. March 2007
Útrunnin lyf eiga ekki heima í ruslatunnunni. Þeim skal skila til apóteka. 
28. March 2007
Gömul kælitæki innihalda kælimiðilinn freon en það er efni sem veldur eyðingu ósonlagsins. Notkun þessa efnis hefur að mestu verið hætt í framleiðslu á nýjum kælitækjum. Að auki innihalda kælitækin olíu sem flokkast sem spilliefni. Kælitæki eru send til Efnamóttökunnar hf. sem flytur þau til fyrirtækisins Uniscrap í Danmörku. Þar eru freon og olía tæmd úr skápunum og þessum efnum ...
28. March 2007
Aðeins er tekið á móti kjöt- og sláturúrgangi til urðunar í stórsekkjum að höfðu samráði við umsjónarmann. Lágmarks þyngd á stórsekk skal vera 500 kg. Nánari upplýsingar veitir verkstjóri á urðunarstað. 
28. March 2007
Á endurvinnslustöðvum eru gámar fyrir þennan úrgangsflokk.

Um er að ræða:

Jarðefni:
Uppgrafinn ómengaður jarðvegur sem fjarlægja þarf t.d. af byggingasvæðum s.s. grjót, möl, sandur, mold og leir.

Steinefni:
Steypu- og múrbrot, hellur, rör og aðrar smærri framleiðslueiningar úr steinsteypu.

Ef losa þarf þessi efni í miklu magni bendum við fólki á að losa beint á jarðvegstippa sveitarfélaganna ...
28. March 2007
Hvað á að flokka
Allan húsbúnað, raftæki og annað sem fólk vill að fari í endurnotkun, t.d. borð, stólar, rúm, ísskápar, þvottavélar, bækur diskar og bollar svo eitthvað sé nefnt.

Hvert á að skila
Í nytjagáma á endurvinnslustöðvum.

Endurnotkun
Þessir hlutir fara í Góða hirðinn. Þar eru hlutirnir yfirfarnir og seldir á vægu verði.

Ágóði af sölunni rennur til ...
28. March 2007

Haustið
Haustið, hvenær byrjar það? Þegar vötn og lygnar ár verða sterkblá eins og til að endurspegla trega himinsins. Þessi hausttregi minnir á sársætan söknuð konu sem er að eldast og það er gott og lífið er ljúft, en einstöku sinnum stingur upp kollinum endurminning frá munaðarfullum léttleika æskunnar. Þó maður væri heimskur þá – það var eitthvað við það. Um ...

28. March 2007
Hvað er flokkað
Það sem helst fellur til inn á heimilum eru glerkrukkur undan t.d. sósum ýmiskonar, majónesi og öðru matarkyns og skal skola þessar krukkur áður en þeim er skilað í gáminn. Glerbrot, flísar, keramikmunir og postulín (t.d. klósett, vaskar) fara einnig í þennan gám.

Hvað fer ekki í þennan flokk
Málmlok af krukkunum eru sett í ...
28. March 2007

Hvernig á að flokka?

  1. Gra
  2. Trjágreinar
  3. Annað, s.s. blómaafskurður, illgresi, þökuafgangar eða þökuafskurður

Ofangreindu skal haldið aðskildu.

Hvað fer ekki í þennan flokk?

Grjót og jarðvegur er flokkaður frá garðaúrgangi.

Hvað er gert við hráefnið?

Molta er úrvals áburður eða bætiefni í beðin og á grasflötina. Mikilvægt er að aðskilja trjágreinar frá grasi og blómaafskurði við flokkun á garðaúrgangi ...

28. March 2007
Hvað á að flokka
Allar vefnaðarvörur, t.d. fullorðinsfatnað, barnafatnað, yfirhafnir, gluggatjöld og áklæði, teppi og handklæði.

Hvernig á að skila
Föt og klæði þurfa að vera hrein, þurr og pökkuð í lokaðan plastpoka.
 
Hvert á að skila
Á endurvinnslustöðvar í gáma merkta Rauða krossi Íslands.

Hvað verður um fatnað og klæði
Föt og klæði sem skilað er á endurvinnslustöðvar ...
28. March 2007
Umbúðir úr sléttum pappa falla til í miklu magni á heimilum flestra. Þetta eru umbúðir utan af morgunkorni, ýmsum skyndiréttum, kexi, þvottefni og óteljandi öðrum vörum. Slíkar umbúðir eru fljótar að fylla hjá okkur ruslaföturnar enda oft plássfrekar. Hingað til hefur ekki borgað sig fyrir SORPU að safna slíkum umbúðum til endurvinnslu en með tilkomu úrvinnslugjalds sem lagt var á ...
28. March 2007
Hvernig á að flokka
Í þennan flokk má setja öll dagblöð, tímarit, auglýsingapóst og prentpappír sem til fellur á heimilum. Hefti og smærri gormar eru óskaðleg við endurvinnslu.
Ekki má setja plast, pappa (t.d. morgunkornspakka, skókassa og annað þessháttar), skilaboðamiða með lími, þykkan kartonpappír sem er mikið ámálaður (skólar og leikskólar) og bækur með harðri kápu. Aðskotahlutir rþra endurvinnslugildi ...
28. March 2007
Bylgjupappi frá heimilum

Allur bylgjupappi, t.d. pappakassar og pitsukassar.
Bylgjupappa er hægt að þekkja af bylgjum sem sjást ef brúnir hans eru skoðaðar. Það er í lagi að bylgjupappinn sé áprentaður, plasthúðaður og litsterkur.

Hvað fer ekki í bylgjupappagám
Allur annar pappi t.d. morgunkornspakkar, skókassinn, eggjabakkinn, fernur og ýmsar umbúðir undan matvælum fer EKKI sem bylgjupappi.  Það er ...
28. March 2007
Heimajarðgerð

Heimajarðgerð er meðhöndlun á lífrænum úrgangi tilvalin fyrir þá sem búa í dreifbýli og garðaeigendur í þéttbýli. Heimajarðgerð má í raun skipta í tvo flokka. Lægra stig og efra stig. Lægra stigið er þá jarðgerð á þeim lífrænu efnum sem falla til í garðinum, gras, greinar, afklippur plantna og einnig það sem fellur til í eldhúsinu úr plönturíkinu, grænmetisafgangar ...
28. March 2007
Umhverfisvæn ferðamennska hefur þróast mikið á undanförnum árum. Ef þú ferðast á suðlægar slóðir hafðu eftirfarandi í huga þegar þú kemur á áfangastað: • Slökkva skal á ljósi og loftkælingu þegar þú ferð út úr hótelherberginu. • Sparaðu vatnið. • Þú þarft ekki að láta skipta um rúmföt á hverjum degi. Láttu hótelið vita af óskum þínum í því efni. • Ef þú ferðast ...
Sólin og Vetrarbrautin ferðast um himingeiminn. Á meðan snúast jörðin og pláneturnar um sólina á mismunandi hraða. Eftir jafndægur á vori fer jörðin að þoka sér fram fyrir sólina eftir sínum sporbaug. Vegna möndulhallans er sumar á norðurhveli þegar jörðin er stödd fyrir framan sólina. Að vita að við erum fyrir framan sólina er svolítið eins og að fá fréttirnar ...
28. March 2007

Efnisorð:


Grænar síður aðilar

Messages: